คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายพิทูร   โยธาประเสริฐ
ตำแหน่งครู Tel.086-7131737
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2102-2011อบชุบโลหะ1-3-24
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-416
2102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก2-6-416
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2011 ----------------------------›
ชก.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
ชก.21
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
ชก.21
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2304 ----------------------------›
ชก.21
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.21
 
‹--------- 2000-2004 ---------›
ชก.23,ชก.24
 
ชก.23,ชก.24
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
ชก.23
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
ชก.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.23
‹---------------------------------------------- 2102-2304 ----------------------------------------------›
ชก.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)