คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพิทูร   โยธาประเสริฐ
ตำแหน่งครู Tel.086-7131737
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-212
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-416
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2102-8501โครงการ0-4-44
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
ชก.34
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.16
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2203 ----------------------------›
ชก.21
‹--------- 20102-2203 ---------›
ชก.21
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชก.33,ชก.34
 
ชก.34,ชก.33
‹--------- 20102-2203 ---------›
ชก.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชฟ.18
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2203 ----------------------------›
ชก.23
‹---------------------------- 20102-2203 ----------------------------›
ชก.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)