คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายชูชาติ    เป็นมงคล
ตำแหน่งครู Tel.081-7392149
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20105-2007วงจรดิจิตอล1-3-212
2128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  22  ชั่วโมง  ปวช.  19  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.111
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
666 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
ชอ.13
668 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
ชอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
657 
‹--------- 2128-2004 ---------›
ชค22
‹--------- 3000-2002 ---------›
มออ.11
 
มออ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
668 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
ชอ.12
657 
‹--------- 2128-2004 ---------›
ชค22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)