คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชูชาติ    เป็นมงคล
ตำแหน่งครู Tel.081-7392149
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-112
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  19  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
668 
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
ชอ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
668 
‹---------------------------- 2105-2121 ----------------------------›
ชอ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
668 
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
ชอ.12
‹--------- 3000-2003 ---------›
มออ.21
 
มออ.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
668 
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
ชอ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
668 
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
ชอ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)