คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายพัสกร   แก้วไสย
ตำแหน่งครู โทร.090-9614744
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม. เครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษทวิภาคีประจำแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
3101-2001งานส่งถ่ายกำลัง2-3-315
3101-2005งานทดลองเครื่องกล1-2-26
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์1-6-37
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
สชย.11
222 
‹------------------ 3101-2106 ------------------›
สชย.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
‹---------------------------- 3101-2001 ----------------------------›
มชย.15
222 
มชย.15
222 
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
มชย.11,มชย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
‹---------------------------- 3101-2001 ----------------------------›
มชย.13
222 
มชย.13
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชย.23
 
สชย.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
‹---------------------------- 3101-2001 ----------------------------›
มชย.11
222 
มชย.11
222 
‹------------------ 3101-2005 ------------------›
สชย.24
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
‹------------------ 3101-2005 ------------------›
สชย.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)