คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   656
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์2-3-35
20105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  6     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2110 ----------------------------›
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2105-2110 ----------------------------›
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2011 ----------------------------›
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
นายธัญวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2105-2110 ----------------------------›
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
‹---------------------------- 20105-2110 ----------------------------›
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2105-2010 ----------------------------›
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)