คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   645
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-38
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-8-310
 จำนวนชั่วโมง  33  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  25     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายจักรพันธ์ สินเทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายจักรพันธ์ สินเทศ
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายจักรพันธ์ สินเทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20128-1002 ---------›
นายจักรพันธ์ สินเทศ
‹--------- 2128-1002 ---------›
นายจักรพันธ์ สินเทศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายจักรพันธ์ สินเทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายจักรพันธ์ สินเทศ
‹------------------------------------- 3128-2006 -------------------------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)