คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   645
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  37     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นายรัชพล สินเทศ
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายรัชพล สินเทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายรัชพล สินเทศ
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายรัชพล สินเทศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายรัชพล สินเทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายรัชพล สินเทศ
‹------------------------------------- 3128-1001 -------------------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)