คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   6410
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20128-2102งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์0-4-24
3128-2115วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-8-28
3128-8501โครงการ0-4-44
 จำนวนชั่วโมง  12  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3128-2115 ---------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
‹--------- 3128-2115 ---------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2102 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-8501 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)