คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2562


ตารางการใช้ห้อง   641
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-35
3128-2105การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-4-35
3128-2114ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
3128-2115วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2006 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------------------------- 3128-2006 ----------------------------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2114 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------- 3128-2114 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2115 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------- 3128-2115 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2105 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------------------------- 3128-2105 ----------------------------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)