คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   641
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-38
3128-0007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-23
3128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-34
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-4-35
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-35
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-35
3128-2105การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง2-8-310
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  39     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2001 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายจักรพันธ์ สินเทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2003 ----------------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
‹---------------------------- 2128-2012 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2007 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
นายสมศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
‹------------------ 3128-0007 ------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
‹---------------------------- 3128-2105 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2106 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
นายสมศักดิ์
‹------------------------------------- 3128-2002 -------------------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
นายอนุพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)