คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   615/1
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-24
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-37
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
‹--------- 20001-1001 ---------›
นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)