คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   542
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2901-2133ปฏิบัติงานการสร้างเกมและแอนิเมชั่น0-9-39
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-35
3901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-35
3903-2101การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุ1-4-35
3905-2203การสร้าง Motion Capture สำหรับงานแอนิเมชัน1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  34     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2005 ----------------------------›
นายปรัชญา มัฆนาโส
‹------------------------------------- 3901-2005 -------------------------------------›
นายปรัชญา มัฆนาโส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2003 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
นางรุ่งนภา
‹---------------------------- 3903-2101 ----------------------------›
นายนที ปัชชาเขียว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2005 ----------------------------›
นายปรัชญา มัฆนาโส
นายปรัชญา นายปรัชญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2901-2133 ---------›
นายปรัชญา มัฆนาโส
‹--------- 3905-2203 ---------›
นายปรัชญา มัฆนาโส
‹------------------ 3905-2203 ------------------›
นายปรัชญา มัฆนาโส
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3903-2101 ----------------------------›
นายนที ปัชชาเขียว
นายนที
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)