คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   541
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่2-0-22
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-23
30901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-35
30901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-35
30905-2003การออกแบบคอมพิวเตอร์เกมเบื้องต้น1-4-35
3901-2105การสร้างและการจัดการเว็บไซด์1-4-35
3901-2107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-35
3901-2115การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-2002 ----------------------------›
นายวิชัย แก้วอุดร
นายวิชัย นายศักดิ์สิทธิ์
‹------------------ 20901-2203 ------------------›
น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2105 ----------------------------›
นายวิชัย แก้วอุดร
นายวิชัย
‹------------------------------------- 30905-2003 -------------------------------------›
นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-2001 ----------------------------›
นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
นายสาโรจน์ นางรุ่งนภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-2002 ----------------------------›
นายวิชัย แก้วอุดร
นายวิชัย
‹---------------------------- 3901-2105 ----------------------------›
นายวิชัย แก้วอุดร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-2002 ----------------------------›
นายวิชัย แก้วอุดร
นายวิชัย
‹--------- 20901-2007 ---------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)