คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   444
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม1-6-37
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-35
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  34  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  34     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
นายทวัณ เสนามงคล
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
นายทวัณ เสนามงคล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
นายทวัณ เสนามงคล
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
นายทวัณ เสนามงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2103 ------------------›
นายทวัณ เสนามงคล
‹--------- 30104-2103 ---------›
นายทวัณ เสนามงคล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2103 ----------------------------›
นายทวัณ เสนามงคล
นายทวัณ
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
นายทวัณ เสนามงคล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
นายทวัณ เสนามงคล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)