คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชิษณุพงค์   เนื่องชมภู
ตำแหน่งครู โทร.085-2460162
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-314
20104-2119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-216
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹---------------------------- 20104-2119 ----------------------------›
ชฟ.24
442 
‹---------------------------- 20104-2119 ----------------------------›
ชฟ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹---------------------------- 20104-2119 ----------------------------›
ชฟ.21
442 
‹-------------------------------------------------------- 20104-2106 --------------------------------------------------------›
ชฟ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2119 ----------------------------›
ชฟ.22
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
 
ชฟ.11,ชฟ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชฟ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹---------------------------- 20104-2106 ----------------------------›
ชฟ.21
442 
‹------------------ 20104-2106 ------------------›
ชฟ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)