คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายรณชัย   ฆ้องกำ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
20111-2004งานซ่อม สร้าง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล1-3-24
30100-0005งานวัดละเอียด1-2-23
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30111-2004งานบํารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-34
2111-2008การติดตั้งเครื่องจักรกล1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3111-2003เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล1-2-23
3111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม2-2-38
3111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ2-2-34
3111-2104ออกแบบเครื่องจักรกล1-2-23
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  44  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชบ11
‹--------- 3111-2005 ---------›
มทต.21
‹------------------ 30100-0005 ------------------›
มทบ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20111-2004 ----------------------------›
ชบ21
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2111-2008 ----------------------------›
ชบ31
‹--------- 3111-2005 ---------›
มทต.21
‹--------- 3000-2003 ---------›
สทต.21
 
สทต.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0009 ----------------------------›
มทบ.11
‹---------------------------- 30111-2004 ----------------------------›
สทบ.11
‹------------------ 3111-2104 ------------------›
มทต.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3111-2005 ----------------------------›
สทต.21
‹---------------------------- 3111-2010 ----------------------------›
มทผ.21
‹------------------ 3111-2003 ------------------›
มทต.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)