คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวัชระ   เบ้าเฮือง
ตำแหน่งครู โทร.0832820182
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-28
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-24
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-24
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-48
20102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก2-6-48
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2005 ---------›
ชก.24,ชก.23
‹---------------------------- 20102-2002 ----------------------------›
ชก.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
441 
‹---------------------------- 20102-2001 ----------------------------›
ชก.11,ชก.12
‹--------- 20102-2005 ---------›
ชก.21,ชก.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2304 ----------------------------›
ชก.21
‹--------- 20102-2304 ---------›
ชก.21
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชก.12
 
ชก.12
‹--------- 20102-2304 ---------›
ชก.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20102-2103 ------------------›
ชก.22
‹------------------------------------- 20102-2103 -------------------------------------›
ชก.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
441 
‹---------------------------- 20102-2001 ----------------------------›
ชก.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)