คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.เบ็ญจพร   ภูผัน
ตำแหน่งครู โทร.0854578859
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-216
20105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-310
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-23
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
ชอ.11
663 
‹--------- 3105-2003 ---------›
สออ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
ชอ.13
663 
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
ชอ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹---------------------------- 20105-2009 ----------------------------›
ชอ.21
663 
ชอ.21
663 
สออ.21
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชอ.11
 
ชอ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
ชอ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
663 
‹---------------------------- 20105-2009 ----------------------------›
ชอ.22
663 
ชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)