คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายคำปัน   สิงห์ปั้น
ตำแหน่งครู Tel.083-1468151
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค2-3-310
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹------------------------------------- 30105-2001 -------------------------------------›
สออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 30105-2001 ----------------------------›
สออ.11
669 
สออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
มออ.12
669 
มออ.12
‹--------- 30000-2002 ---------›
สออ.13
 
สออ.13
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
มออ.11
669 
มออ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 20105-2011 ----------------------------›
ชอ.21
669 
ชอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)