วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

1/2563

http://www.udontech.ac.th/


ปวช.1   ชสท11    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 รวม  0 0 
http://res.udontech.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี pwerawat@hotmail.com 07/07/2020 03:36:44
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ] [2/2565 ] [1/2566 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565] [1.5/2565] [2.5/2565] [2.5/2566]
ผลการเรียน
บัตรลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน

reg/planedit1.php
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

Databases : cur
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.