คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทผ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน อุตสาหกรรมการผลิต
ที่ปรึกษานายทิชาชัย แสงทะมาตย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3111-2004เทคโนโลยีการวัดและการตรวจสอบ 2-2-34
3111-2006งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล 0-6-26
3111-2201งานเครื่องจักรกลของไหล 1-3-24
3111-2203งานเครื่องจักรกลความร้อน 1-6-34
3111-2209เทคโนโลยี ซีเอ็นซี 1-3-24
3100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
 รวม  6-22-14 25
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2201 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
‹------------------------------------- 3111-2203 -------------------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2209 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹------------------ 3111-2203 ------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
‹---------------------------- 3111-2004 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2006 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹--------- 3111-2006 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹---------------------------- 3111-2209 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2004 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹------------------ 3100-0005 ------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹---------------------------- 3111-2201 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0005 ------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
 นายธนัช
‹------------------------------------- 3111-2006 -------------------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)