คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทต.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่ปรึกษานายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3111-2006งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล 0-6-26
3111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติ 1-6-37
3111-2201งานเครื่องจักรกลของไหล 1-3-24
3111-0124การวางแผนและการควบคุมการผลิต 2-0-22
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
 รวม  8-18-14 26
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2006 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹--------- 3111-2006 ---------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-0124 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹---------------------------------------------- 3111-2006 ----------------------------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0007 ----------------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
‹-------------------------------------------------------- 3111-2008 --------------------------------------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
 นายรณชัย
‹-------------------------------------------------------- 3111-2201 --------------------------------------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0007 ----------------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
‹-------------------------------------------------------- 3111-2008 --------------------------------------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)