คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชช11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษานายบัญชา เพ็งสว่าง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 2-3-35
3103-2007ทดสอบวัสดุ 2-3-35
3103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33
3103-8501โครงการ 1 0-2-22
 รวม  10-8-14 18
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 3103-2005 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
412 
‹---------------------------------------------- 3103-2005 ----------------------------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3103-2007 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
‹---------------------------------------------- 3103-2007 ----------------------------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3103-2003 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
‹--------- 3103-2003 ---------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
‹---------------------------- 3103-8501 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-1001 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
‹--------- 3001-1001 ---------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)