คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สทผ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน อุตสาหกรรมการผลิต
ที่ปรึกษานายรชต คำพลแสน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ 2-2-34
3111-2007โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1-3-24
3111-2004เทคโนโลยีการวัดและการตรวจสอบ 4-4-38
3111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติ 2-12-314
3111-2006งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล 0-12-212
3111-2105ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 2-0-22
3111-2207เทคนิคการศึกษางาน 1-2-23
3111-8501โครงการ 0-4-44
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ 5-0-05
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  19-43-24 63
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2007 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹-------------------------------------------------------- 3111-2008 --------------------------------------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹---------------------------------------------- 3111-2006 ----------------------------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2010 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹--------- 3111-2105 ---------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายรชต คำพลแสน
 
 นายรชต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2004 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹---------------------------- 3111-8501 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
‹--------- 3111-2207 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
 นายธนัช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 1205-2301 ------------------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)