คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก (ทวิภาคี)11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี)
ที่ปรึกษาน.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3102-9002เทคนิคการอบชุมโลหะ 2-3-25
 รวม  5-15-10 20
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2001 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
‹------------------ 3102-2001 ------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-9002 ----------------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
‹---------------------------------------------- 3102-9002 ----------------------------------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2001 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
‹------------------ 3102-2001 ------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2005 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
‹---------------------------------------------- 3102-2005 ----------------------------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)