คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35
2104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2104-2120การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-29-18 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2106 ----------------------------›
 นายเขมชาติ วรพุฒ
‹------------------ 2104-2106 ------------------›
 นายเขมชาติ วรพุฒ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2105 ----------------------------›
 น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
 นายโยธิน เรืองสมบัติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2104-2008 ------------------›
 นายจักรพงษ์ อุประโคตร
‹--------- 2104-2008 ---------›
 นายจักรพงษ์ อุประโคตร
‹--------- 2000-2004 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
 
 น.ส.สวรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2103 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง
‹------------------ 2104-2103 ------------------›
 นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
 นางนฤมล
334 
‹--------- 2000-1204 ---------›
 นายNoe Nestor Inggao
648 
 นายจักรกฤษ
648 
‹--------- 2001-2001 ---------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
524 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)