คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชช.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษา น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0-2-12
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2103-2010กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
2103-2113งานเชื่อมไฟฟ้า 3 0-6-26
2103-2114งานเชื่อมซ่อมบำรุง 1-3-24
2103-2201งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2 0-6-26
2103-2202งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 0-6-26
2103-2109งานระบบท่อส่งความเย็น 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  6-31-16 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
637 
‹--------- 2103-2010 ---------›
 นายเอกพัฒน เมืองดู่
‹--------- 2103-2109 ---------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
‹--------- 2103-2109 ---------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
‹--------- 2103-2114 ---------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1007 ----------------------------›
 นายคมสันต์ คำทองทิพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2103-2202 ----------------------------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
‹--------- 2103-2202 ---------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
‹--------- 2000-2004 ---------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
 
 น.ส.เพ็ญฤดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹--------- 2000-1204 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
‹---------------------------------------------- 2103-2201 ----------------------------------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
‹------------------ 2103-2113 ------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
‹------------------ 2103-2113 ------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
‹--------- 2103-2114 ---------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)