คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.(ทวิศึกษา)21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48
2102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24
2102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22
 รวม  6-12-10 18
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2201 ---------›
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
‹--------- 2102-2203 ---------›
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
‹---------------------------------------------- 2102-2203 ----------------------------------------------›
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
663 
‹---------------------------- 2100-1006 ----------------------------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
441 
‹---------------------------- 2102-2101 ----------------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)