คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.(ทวิศึกษา)11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครืองมือกล 1 2-6-48
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48
 รวม  5-15-10 20
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
‹---------------------------- 20102-2001 ----------------------------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
442 
‹---------------------------- 20102-2001 ----------------------------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)