คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษาพิทูร โยธาประเสริฐ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0-2-12
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่่องมือกล 2-0-22
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48
2102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก 2-6-48
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-24-19 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2102-2002 ------------------›
 นายวีระชัย โภคชัย
‹---------------------------- 2102-2011 ----------------------------›
 นายพิทูร โยธาประเสริฐ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2009 ----------------------------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2005 ---------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
443 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
521 
‹--------- 2000-1204 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
 
‹--------- 2000-2004 ---------›
 นายพิทูร โยธาประเสริฐ
 
 นายพิทูร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
 นางนฤมล
‹--------- 2102-2304 ---------›
 นายสัตยา อุ่นแสง
‹---------------------------------------------- 2102-2304 ----------------------------------------------›
 นายสัตยา อุ่นแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)