คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.35
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา นายศักดิ์ชัย คำพิมพา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2101-8001ฝึกงาน 0-4-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  0-6-4 7
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-2006 ---------›
 นายศักดิ์ชัย คำพิมพา
 
 นายศักดิ์ชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)