คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม 20
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายวัลลภ
 
 นายวัลลภ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประเสริฐ  นายอภิเดช  นายประเสริฐ
 
 นายเสกสรร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายเลิศศักดิ์
 
 น.ส.น้ำฝน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 น.ส.เนตรนภา
 
 น.ส.เนตรนภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายการุณ
 
 นายวัชระ
 
 นายชัยยุทธ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)