คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบจ.13
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3-0-33
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30200-0003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
30214-0002งานสำนักงานเชิงปฏิบัติการ 1-4-35
30200-0002การขายเบื้องต้น 1-2-23
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
30214-2002การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3-0-33
30214-2003เทคโนโลยีการบริหารข้อมูลโลจิสติกส์ 2-2-34
30214-2007การจัดการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ 2-2-34
30214-2101การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงธุรกิจ 3-0-33
30214-2102ปฏิบัติการสินค้าคงคลัง 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  26-16-33 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30214-2002 ------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
524 
 น.ส.วันวิสาข์
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
‹------------------------------------- 30214-0002 -------------------------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
 น.ส.กอบกุล
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
‹---------------------------- 30214-2003 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹------------------ 30214-2101 ------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30214-2102 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
431 
‹--------- 30000-1403 ---------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
‹--------- 30000-2002 ---------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
 
 น.ส.วสุรัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30214-2007 ----------------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
‹------------------ 30200-0003 ------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
‹------------------ 30200-0002 ------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
‹--------- 30000-1207 ---------›
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)