คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศุภกร   เปี่ยมสกุล
ตำแหน่งครู โทร..083-2827300
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องมือกล
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยงานสวัสดิการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-28
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-218
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชก.13
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชก.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชบ11
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชบ11
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
616 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.111
‹--------- 3000-2003 ---------›
มบจ23
 
มบจ23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชก.11
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชก.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชก.14,ชก.13
623 
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
มออ.12,มออ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)