คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วงค์ตะวัน   พูลเทกอง
ตำแหน่งครู 088-0241496
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวการเชื่อม
แผนกวิชาLAB กลาง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชา LAB กลาง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
30111-1002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสด2-2-34
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-312
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-34
3111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ2-2-34
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
635 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชย.22
635 
‹---------------------------- 3111-2010 ----------------------------›
มทต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สทต.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
635 
‹---------------------------- 30111-1002 ----------------------------›
สทบ.11
635 
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชบ11
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชบ21
 
ชบ21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
635 
‹---------------------------- 3102-2007 ----------------------------›
มชก.21
635 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)