คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มทผ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน อุตสาหกรรมการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ 2-2-34
3111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติ 1-6-37
3111-2007โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1-3-24
3111-2002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค 1-3-24
3111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-23
3111-2207เทคนิคการศึกษางาน 1-2-23
3111-8501โครงการ 0-4-44
3111-0124การวางแผนและการควบคุมการผลิต 2-0-22
3111-9001เทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ 1-3-24
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3111-0002เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น 1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  14-31-27 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2008 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-0002 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
‹------------------ 3111-2002 ------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-9001 ----------------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
‹--------- 3111-0124 ---------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
 
 นายชัชวาล
 นายธนัช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-8501 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹------------------ 3111-2206 ------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
‹------------------ 3111-2207 ------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2007 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹---------------------------- 3111-2010 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹------------------ 3111-2008 ------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)