คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มทต.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ 2-2-34
3111-2003เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล 1-2-23
3111-2007โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1-3-24
3111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-34
3111-2004เทคโนโลยีการวัดและการตรวจสอบ 2-2-34
3111-2103การวางผังโรงงานและติดตั้ง 2-2-34
3111-2104ออกแบบเครื่องจักรกล 1-2-23
3111-2203งานเครื่องจักรกลความร้อน 1-6-34
3111-8501โครงการ 0-4-44
3111-9001เทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ 1-3-24
3111-0002เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น 1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  14-34-29 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-9001 ----------------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
‹--------- 3111-2005 ---------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
635 
‹---------------------------- 3111-2010 ----------------------------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-8501 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹--------- 3111-0002 ---------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2203 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
‹--------- 3111-2005 ---------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
 
 นายภูมิวัฒน์
‹--------- 3111-0002 ---------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2103 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹------------------ 3111-2104 ------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2004 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹---------------------------- 3111-2007 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹------------------ 3111-2003 ------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)