คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชถ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 2
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24 4
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 1-6-47 7
3108-2007สภาวะแวดล้อม 2-0-22 2
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22 2
3108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรม 0-4-44 4
3108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2-0-22 2
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  16-17-25 34 34
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
633 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
633 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
633 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
638 
 นายชยพล สีหานาม
638 
 นายชยพล สีหานาม
638 
 นายชยพล สีหานาม
638 
 นายชยพล สีหานาม
632 
 นายวรพงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
332 
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
 นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายทองดี มะปะทัง  นายทองดี มะปะทัง  นางนิภาพรรณ พิศอ่อน  นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
 
 นางนิภาพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
 นายวรพงศ์
638 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
638 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
638 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
639 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)