คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายศักดิ์ชัย   กลางหล้า
ตำแหน่งครู .081-6010191
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานกิจกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-24
3106-8501โครงการ0-4-48
3106-9003นวัตกรรมงานก่อสร้าง2-0-22
3121-8501โครงการ0-4-412
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹---------------------------- 3106-2004 ----------------------------›
มชส.11
‹---------------------------- 3106-8501 ----------------------------›
สชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-8501 ----------------------------›
สชธ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3106-8501 ---------›
มชส.21
‹--------- 3106-8501 ---------›
มชส.21
‹--------- Activ-ity1 ---------›
ชส.11
 
ชส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-8501 ----------------------------›
มชธ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3106-9003 ---------›
มชส.21
‹---------------------------- 3121-8501 ----------------------------›
มชธ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)