คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายคมสิงห์   มาตย์วังแสง
ตำแหน่งครู Tel.081-8714378
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เทคโนโลยีและเทคนิคศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3106-2102การทดสอบวัสดก่อสร้าง1-2-23
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์2-2-312
3121-2106การทดสอบวัสดุ1-2-212
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
สชธ.21
‹------------------ 3121-2106 ------------------›
มชธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
มชธ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3121-2106 ------------------›
สชธ.12
สชธ.11
‹--------- 3121-2106 ---------›
สชธ.11
‹--------- 3000-2002 ---------›
สชส.11,สชส.12
 
สชส.11,สชส.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชส.11,ชส.12
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
มชธ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3106-2102 ------------------›
มชส.11
‹------------------ 3121-2106 ------------------›
มชธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)