คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวรวิทย์   คามะเชียงพิณ
ตำแหน่งครูTel.095-6637881
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยงานแนะแนว / ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ / ผู้ช่วยงานการค้า
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2-3-35
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2105-8501โครงการ0-4-44
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ2-3-35
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม2-2-34
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
664 
‹---------------------------- 30105-0003 ----------------------------›
มออ.11
664 
‹------------------------------------- 3105-2009 -------------------------------------›
สออ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
657 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มออ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
664 
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
ชอ.33
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชอ.33
 
ชอ.33
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
664 
‹---------------------------- 30105-2004 ----------------------------›
สออ.13
664 
สออ.13
664 
‹---------------------------- 3105-2106 ----------------------------›
สออ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
657 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มออ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)