คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทวัณ   เสนามงคล
ตำแหน่งครู Tel.0815462513
วุฒิการศึกษาป.โท ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม1-6-314
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-310
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
444 
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
มฟก.15
444 
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
มฟก.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
444 
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
มฟก.16
444 
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
มฟก.16
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
444 
‹------------------ 30104-2103 ------------------›
มฟก.13
444 
‹--------- 30104-2103 ---------›
มฟก.13
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชฟ.32
 
ชฟ.32
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
444 
‹---------------------------- 30104-2103 ----------------------------›
มฟก.16
444 
มฟก.16
444 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
มฟก.16
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
444 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
มฟก.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)