คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายNoe Nestor   Inggao
ตำแหน่งครู 099-0100125
วุฒิการศึกษาBA of Science in computer Engineering
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-18
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-34
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
334 
‹--------- 30000-1201 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชก.13,ชก.14
334 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชก.12,ชก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 30000-1207 ---------›
มชก.14,มชก.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 30000-1201 ---------›
สชธ.12,สชธ.11
334 
‹------------------ 3000-1207 ------------------›
มชย.23,มชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชบ11,ชช.11
334 
มชก.13,มชก.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)