คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปริญญา    พันธ์ชัย
ตำแหน่งครู Tel.082-1085470
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น2-3-315
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-39
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์3-0-33
3100-0125การจัดการความปลอดภัย1-2-26
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30101-2002 ------------------›
สชย.(ทวิภาคี)11
‹------------------------------------- 30101-0002 -------------------------------------›
มชย.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
มชย.25
‹------------------------------------- 30101-0002 -------------------------------------›
มชย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
สชย.(ทวิภาคี)11
 
 
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชย.26
 
ชย.26
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
สชย.12,สชย.11
มชย.23,มชย.24
‹--------- 3100-0125 ---------›
มชย.23,มชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
สชย.14,สชย.13
‹------------------------------------- 30101-0002 -------------------------------------›
มชย.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)