คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชย.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33 3
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33 3
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23 3
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 1-6-37 7
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1-6-37 7
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  20-22-27 42 42
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
332 
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
332 
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
332 
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
641 
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
625 
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
 นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายมงคล บุญกอง  นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายกฤษฎา เชิดพานิช
 
 นายกฤษฎา
 นายมงคล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
413 
 นายทองดี มะปะทัง
413 
 นายทองดี มะปะทัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภูธิต กิติเวียงชนก  นายภูธิต กิติเวียงชนก  นายภูธิต กิติเวียงชนก  นายชัยยุทธ  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
625 
 นางนิภาพรรณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)