คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สสท.21
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรีทึม 1-4-35
3901-2107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35
3901-2108การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-35
3901-2115การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ 1-4-35
3901-2105การสร้างและการจัดการเว็บไซด์ 1-4-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  13-25-24 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹---------------------------- 3901-2107 ----------------------------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
542 
 นางรุ่งนภา
541 
 นายศักดิ์สิทธิ์
535 
‹------------------ 3901-2108 ------------------›
 นายสรัล เจริญบุญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
‹---------------------------- 3901-2105 ----------------------------›
 นายวิชัย แก้วอุดร
541 
 นายวิชัย
530 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 3000-1206 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
535 
‹--------- 3901-2108 ---------›
 นายสรัล เจริญบุญ
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายสรัล เจริญบุญ
 
 นายสรัล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹---------------------------- 3901-2001 ----------------------------›
 นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
543 
 นายสาโรจน์
530 
‹---------------------------- 3901-2115 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
335 
 น.ส.สรรเพชุดา
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)