คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.คมขำ   ธรรมรักษา
ตำแหน่งครู โทร.083-1918673
วุฒิการศึกษาศษ.บ สังคมศึกษา / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาหมวดสังคม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดสังคม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-15
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-12
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง3-0-315
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-28
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
มชธ.12,มชธ.11
620 
ชย.13,ชย.14
620 
มชย.16,มชย.15
620 
สชธ.21
620 
ชฟ.11,ชฟ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
ชย.11,ชย.12
620 
ชย.18,ชย.17
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มชถ.21,สชถ.21
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
สชก.22,สชก.21
620 
ชอ.21,ชอ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
สฟก.21,สฟก.22
620 
ชสท31
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มทผ.11
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชช11,สทต.11,สทค11
‹--------- Activ-ity1 ---------›
ชย.111
 
ชย.111
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
สชส.21,มชส.21
620 
ชย.111
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
สชธ.21
620 
มชธ.11,มชธ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
สฟก.21,สฟก.22
620 
สชก.21,สชก.22
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
มชย.16,มชย.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)