คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สทท21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางาน เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3119-2010เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคม 1-3-24
3119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง 2-3-35
3119-2108ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 2-3-35
3119-2107ระบบวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 2-3-35
3119-8501โครงการ 0-4-44
3119-9006ระบบโทรทัศน์ความชัดเจนสูง 1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-23-18 32
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
667 
‹---------------------------- 3119-2107 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
667 
 นายทวีศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
661 
‹---------------------------- 3119-9006 ----------------------------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
667 
‹---------------------------- 3119-2010 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
 
 นายทวีศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
665 
‹---------------------------- 3119-2108 ----------------------------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
 นายธนพล
667 
‹---------------------------- 3119-8501 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
‹---------------------------- 3119-2104 ----------------------------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)