คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สทต.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3111-2010เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ 2-2-34
3111-2005งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-34
3111-5101งานติดตั้งและบำรุงรักษา 1 0-4-34
3111-5102งานติดตั้งและบำรุงรักษา 2 0-4-34
3111-8002ฝึกงาน 1 0-2-22
3111-9001เทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ 1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  7-22-19 29
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3111-8002 ---------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
 นายวิรัตน์
‹--------- 3111-5102 ---------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
 นายวิรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
 
 นายรณชัย
‹--------- 3111-5102 ---------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวิรัตน์
‹--------- 3111-5101 ---------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2005 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹---------------------------- 3111-9001 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
 นายวิรัตน์
‹--------- 3111-5101 ---------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)