คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชยพล   สีหานาม
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20108-9001วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-22
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30108-0004ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-6-37
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-47
30108-2006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-22
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-47
3108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรม0-4-48
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹---------------------------- 3108-8502 ----------------------------›
สชถ.21
633 
‹-------------------------------------------------------- 30108-0004 --------------------------------------------------------›
มชถ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹---------------------------- 3108-8502 ----------------------------›
มชถ.21
‹--------- 20108-9001 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹--------- 30108-2006 ---------›
สชถ.11,มชถ.11
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชถ.11
 
สชถ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹-------------------------------------------------------- 30108-2001 --------------------------------------------------------›
มชถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹-------------------------------------------------------- 3108-2004 --------------------------------------------------------›
สชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)