คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ปุณฑริก   สกุลมีศักดิ์
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-212
20108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-28
20108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-28
30108-2102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-22
2108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 21-3-24
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 20108-2009 ----------------------------›
ชถ.12
‹---------------------------------------------- 20108-2006 ----------------------------------------------›
ชถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 20108-2104 ----------------------------›
ชถ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 20108-2006 ----------------------------›
ชถ.22
633 
‹--------- 20108-2006 ---------›
ชถ.22
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชถ.12
ชถ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 20108-2009 ----------------------------›
ชถ.11
634 
‹---------------------------- 2108-2105 ----------------------------›
ชถ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 20108-2104 ----------------------------›
ชถ.21
‹--------- 30108-2102 ---------›
สชถ.11,มชถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)