คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางอัจฉรา   สวาทพงษ์
ตำแหน่งครู โทร.0996141655
วุฒิการศึกษาศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต2-2-38
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-312
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
ชอ.31,ชอ.32
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
สชถ.11,มชถ.11
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
สชส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
สชถ.11,มชถ.11
322 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชบ11
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
มชย.12,มชย.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
มชส.11
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
มชย.14,มชย.13
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
สชส.11
‹--------- 30000-2002 ---------›
มชย.14
 
มชย.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 30000-1306 ---------›
มชส.11
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
มชย.12,มชย.11
322 
‹--------- 30000-1304 ---------›
มชย.13,มชย.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
322 
‹--------- 2001-1003 ---------›
ชอ.31,ชอ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)