คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวิชชายุทธ   บัณฑิตรักการค้า
ตำแหน่งครู โทร.0648719997
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-28
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-38
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-26
30121-2005การประมาณราคางานโยธา1-4-310
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
ชธ.14
‹---------------------------------------------- 30121-0007 ----------------------------------------------›
มชธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
‹---------------------------- 30121-2005 ----------------------------›
สชธ.12
727 
สชธ.12
727 
‹------------------------------------- 30121-2005 -------------------------------------›
สชธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชส.11,ชส.12
 
ชส.12,ชส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
ชธ.12
‹---------------------------- 30121-0004 ----------------------------›
มชธ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
‹---------------------------- 30121-0004 ----------------------------›
มชธ.12
725 
‹------------------ 3121-2004 ------------------›
มชธ.21,มชธ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)